Одлука о избору уџбеника за II и VI разред

На основу чл. 34. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018), Наставничко веће Основне школе "Иво Андрић" у Радинцу је на седници одржаној дана 04.06.2019. године донело следећу

О Д Л У К У

 

1.      На образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних већа за разредну наставу, Наставничко веће ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу је одлучило да се у школској 2019/20. години, за други и шести разред основног образовања и васпитања, користе следећи уџбеници:

ДРУГИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК

„НОВИ ЛОГОС”

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Уз речи растемо – Читанка за српски језик за други разред основне школе

Наташа Станковић Шошо,

Маја Костић

Дар речи ‒ Граматика за српски језик за други разред основне школе

Јелена Срдић

Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе

Душка Милић,

Татјана Митић

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред основне школе

Јелена Срдић,

Наташа Станковић Шошо

МАТЕМАТИКА

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 2, уџбеникза други разред основне школе(из четири дела);

ћирилица

Ива Иванчевић Илић,

Сенка Тахировић

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

„АКРОНОЛО”

OurDiscovery Island 1, енглески језик за други разред основне школе

LinnetteAnselErocak,

JeannePerrett

СВЕТ ОКО НАС

„НОВИ ЛОГОС”

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

ЉиљаСтокановић,

Гордана Лукић,

Гордана Субаков Симић

 

Свет око нас 2, радна свеска за други разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Драгана Михајловић Бокан,

Марина Ињац

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 2,уџбеник за други разред основне школе;

ћирилица

Милутин Мићић,

Гордана   Мићић

ШЕСТИ РАЗРЕД

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

„KLETT”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за шести разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

Извор, Читанка за шестиразред основне школе

Зона Мркаљ,

Зорица Несторовић

Граматика 6, уџбеник за шести разред основне школе

Весна Ломпар

СТРАНИ ЈЕЗИК-РУСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Конечно 2, руски језик за шестиразред основне школе, друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника Брош,

Данута Генч

СТРАНИ ЈЕЗИК-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Lemondede Léa et Lucas 2,француски језик за шести разред основне школе;

друга година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ДВД)

Милена Милановић,

Данијела Милошевић

СТРАНИ ЈЕЗИК-ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

„THE ENGLISH BOOK”

Project 3, енглески језик за шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутор уџбеника Tom Hutchinson;

аутори радне свеске:

Tom Hutchinson,

Rod Fricker

ИСТОРИЈА

„KLETT”

Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне школе;

ћирилица

ИванаКоматина,

Јелена Јеврић,

Емина Живковић,

Љиљана Недовић,

Радомир Ј. Поповић

ГЕОГРАФИЈА

„НОВИ ЛОГОС”

Географија за шести разред основне школе;

ћирилица

Снежана Вујадиновић,

Рајко Голић,

Дејан Шабић

БИОЛОГИЈА

ГЕРУНДИЈУМ”

Биологија за шести разред основне школе;

ћирилица

Тихомир Лазаревић,

мр Весна Миливојевић,

др Тијана Прибићевић,

др Томка Миљановић

МАТЕМАТИКА

„KLETT”

   

Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;

ћирилица;

(уџбенички комплет)

Бранислав Поповић,

Марија Станић,

Ненад Вуловић,

Сања Милојевић

 

ФИЗИКА

НОВИ ЛОГОС”

Физика 6, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама зашести разред основне школе;

ћирилица

Александар Кандић,

Горан Попарић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

„НОВИ ЛОГОС”

Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Александра Паладин,

Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„KLETT”

Ликовна култура 6, уџбеник за шести разред основне школе;

ћирилица

Сања Филиповић

650-02-00086/2019-07

од 11.4.2019.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

„ЕДУКА”

Техника и технологијаза шести разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

ћирилица

Зоран Д. Лапчевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

„ЕДУКА”

Информатика и рачунарствоса дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред основне школе;

ћирилица

Катарина Алексић,

Катарина Вељковић,

Милош Бајчетић,

Дарко Крсмановић

650-02-00073/2019-07

од 21.5.2019.

 

2.      Одлука о избору уџбеника је донета на основу Каталога уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања одобрених за школску 2019/20. годину.

                                                                                                            

Погодака: 750