Обавештење

Објављено уторак, 01 децембар 2020
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Поштовани родитељи и ученици,

Обавештавамо Вас да је дошло до корекције, односно појашњења упутства за организацију и рализацију наставе на даљину, почев од 30.11.2020.год. у делу који се односи на  РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА.

Старији разреди од 5. до 8. разреда,контролне вежбе и писмене задаткеНЕ РАДЕ у школи већ online.

Млађи разреди од 1. до 4. разред, који наставу прате у школи контролне и писмене задатке раде у школи.

Са распоредом и терминима контролних вежби и писмених задатака бићете благовремено упознати.

Хвала на разумевању!

Директор школе

Јасмина Бранковић

Обавештење о организацији наставе од 30.11.2020.год.

Објављено субота, 28 новембар 2020
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Обавештавају се ученици и родитељи да ће се према Упутству Министарства просвете од понедељка 30.11.2020. године образовно-васпитни рад одвијати према измењеној организацији и распореду рада.

За ученике од 1. до 4. разреда настава се остварује кроз непосредни образовно-васпитни рад, а према већ утврђеном распореду и сатници звоњења.

За ученике од 5. до 8. разреда образовно-васпитни рад се остварује искључиво путем наставе на даљину.

Образовно – васпитни рад за ученике од 5. до 8. разреда од понедељка 30.11.2020. године остварује се према постојећем распореду часова у Гугл учионици, а према следећој сатници звоњења:

1.час

08.30 – 09.05

пауза 5 минута

2.час

09.10 – 09.45

пауза 20 минута

3.час

10.05 – 10.40

пауза 5 минута

4.час

10.45 – 11.20

пауза 5 минута

5.час

11.25 – 12.00

пауза 5 минута

6.час

12.05 – 12.40

пауза 5 минута

7.час

12.45 – 13.20

 

С обзиром да ће се настава одвијати у Гугл учионици, ученици ће имати непосредни контакт са наставницима, а наставници ће евидентирати да ли су ученици присутни на часу (одсуство ученика уписиваће се електронски дневник).

Сви писмени задаци планирани за наредни период реализују се У ШКОЛИ према распореду са којим ће ученици бити благовремено упознати.

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта узеће се у обзир све оцене, како током наставе у школи, тако и током наставе на даљину. Ученици могу изузетно да одговарају у школи (незадовољни предлогом закључне оцене, недовољан број оцена из оправданих разлога и сл.) уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Свим ученицима, наставницима и родитељима желимо добро здравље и успех у раду током наставе на даљину.

Директор школе

Јасмина Бранковић

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Објављено петак, 28 август 2020
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се ученици и родитељи да школска 2020/21.година почиње у уторак

01.09.2020.г. за све разреде.

Организација образовно – васпитног рада у нашој школи одвијаће се по комбинованом моделу и то:

Разредна настава (од првог до четвртог разреда):

Матична школа у Радинцу: настава се остварује са две паралелне групе

        током дана (група А и група Б) сваког дана

    

Издвојена одељења у Раљи и Врбовцу: настава се остварује са одељењима у

  пуном саставу сваког дана

 

Предметна настава (од петог до осмог разреда):

 

Матична школа у Радинцу: настава се остварује са смењивањем група током     

                                                седмице:

      Група А- понедељак, среда и петак

      Група Б – уторак и четвртак

Данима када нису у школи ученици прате наставу на даљину (ТВ часови) и школске платформе за учење на даљину.

Ове групе мењају наставне дане када долазе у школу на недељном нивоу.

Издвојено одељење у Врбовцу: настава се остварује са одељењима у пуном

                                                       саставу сваког дана

Моле се родитељи и ученици да се придржавају упутстава и мера заштите здравља током трајања пандемије, са којима ће их детаљно упознати одељењске старешине.

Ученицима и особљу желимо успешан почетак нове школске године.

                                                                                                       

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА

Објављено петак, 28 август 2020
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПРЕ ПОДНЕ

1. час07.30 – 08.00

2.час08.05 – 08.35

велики одмор15 минута

3.час08.50 - 09.20

4.час  09.25 - 09.55

5.час10.00 - 10.30

6.час10.35 – 11.05

7.час11.10 – 11.40

 ПОСЛЕ ПОДНЕ

1.час13.00 -  13.30

2.час13.35 – 14.05

велики одмор15 минута

 3.час14.20 – 14.50

4.час14.55 – 15.25

5.час15.30 – 16.00

6.час16.05 -  16.35

7.час16.40 -  17.10

 

САТНИЦА ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ВРБОВЦУ

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

ПРЕ ПОДНЕ

1.час    08.00 – 08.30

2.час    08.35 – 09.05

велики одмор15 минута

3.час     09.20 -  09.50

4.час    09.5 5 - 10.25

5.час    10.30 - 11.00

6.час    11.05 – 11.35

7.час    11.40 – 12.10

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРВИ ЦИКЛУС МАТИЧНА ШКОЛА

Објављено петак, 28 август 2020
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРВИ ЦИКЛУС МАТИЧНА ШКОЛА

ПРВИ РАЗРЕД – I смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

07.30-08.00

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

08.05-08.35

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

08.50-09.20

свет око нас

енглески ј.

свет око нас

енглески ј.

чос

4

09.25-09.55

физичко васп.

дигитални свет

грађанско в./верска наст.

музичка култура

ликовна култура

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

10.15-10.45

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

10.50-11.20

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

11.35-12.05

свет око нас

дигитални свет

свет око нас

енглески ј.

чос

ПРВИ РАЗРЕД – II смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

13.00-13.30

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

13.35-14.05

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

14.20-14.50

свет око нас

енглески ј.

свет око нас

енглески ј.

чос

4

14.55-15.25

физичко васп.

дигитални свет

грађанско в./верска наст.

музичка култура

ликовна култура

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

15.45-16.15

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

16.20-16.50

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

17.05-17.35

свет око нас

дигитални свет

свет око нас

енглески ј.

чос

ДРУГИ РАЗРЕД – I смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

07.30-08.00

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

08.05-08.35

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

08.50-09.20

чос

свет око нас

пројектна наст.

свет око нас

енглески ј.

4

09.25-09.55

енглески ј.

музичка култура

ликовна култура

физичко васп.

грађанско в./верска наст.

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

10.15-10.45

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

10.50-11.20

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

11.35-12.05

чос

свет око нас

пројектна наст.

свет око нас

енглески ј.

ДРУГИ РАЗРЕД – II смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

13.00-13.30

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

13.35-14.05

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

14.20-14.50

чос

свет око нас

пројектна наст.

свет око нас

енглески ј.

4

14.55-15.25

енглески ј.

музичка култура

ликовна култура

физичко васп.

грађанско в./верска наст.

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

15.45-16.15

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

16.20-16.50

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

17.05-17.35

чос

свет око нас

пројектна наст.

свет око нас

енглески ј.

ТРЕЋИ РАЗРЕД – I смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

07.30-08.00

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

08.05-08.35

енглески ј.

српски језик

енглески ј.

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

08.50-09.20

математика

свет око нас

математика

свет око нас

музичка култура

4

09.25-09.55

пројектна наст.

физичко васп.

грађанско в./верска наст.

ликовна култура

чос

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

10.15-10.45

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

10.50-11.20

свет око нас

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

11.35-12.05

математика

енглески ј.

пројектна наст.

свет око нас

чос

ТРЕЋИ РАЗРЕД – II смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

13.00-13.30

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

13.35-14.05

енглески ј.

српски језик

енглески ј.

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

14.20-14.50

математика

свет око нас

математика

свет око нас

музичка култура

4

14.55-15.25

пројектна наст.

физичко васп.

грађанско в./верска наст.

ликовна култура

чос

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

15.45-16.15

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

16.20-16.50

свет око нас

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

17.05-17.35

математика

енглески ј.

пројектна наст.

свет око нас

чос

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – I смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

07.30-08.00

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

08.05-08.35

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

08.50-09.20

природа и друштво

народна традиција

природа и друштво

чос

ликовна култура

4

09.25-09.55

физичко васп.

енглески језик

музичка култура

грађанско в./верска наст.

енглески језик

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

10.15-10.45

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

10.50-11.20

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

11.35-12.05

природа и друштво

народна традиција

природа и друштво

чос

енглески језик

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – II смена

Бр.часа

Трајање

часова

понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

1

13.00-13.30

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

13.35-14.05

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

14.20-14.50

природа и друштво

народна традиција

природа и друштво

чос

ликовна култура

4

14.55-15.25

физичко васп.

енглески језик

музичка култура

грађанско в./верска наст.

енглески језик

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 20 минута

1

15.45-16.15

српски језик

математика

српски језик

математика

српски језик

2

16.20-16.50

математика

српски језик

математика

српски језик

математика

ВЕЛИКИ ОДМОР  15 минута

3

17.05-17.35

природа и друштво

народна традиција

природа и друштво

чос

енглески језик