РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ И ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Објављено среда, 21 август 2019
Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:

разред                               време

___________________________________________________________________________

                              8.00-9.30                                        

     V              Јелена Јаковљевић

     VI              Јелена Јаковљевић                                                      

                       ТањаПетровић-Гавриловић                                                                      

     VII           Тања Петровић-Гавриловић

___________________________________________________________________________

            Припремна настава се одржава од 19.08.2019. до 23.08.2019. године.

            Поправни испит обавиће се по следећем распореду:

26.08.2019. године

математика – писмени део у 8.00 часова

27.08.2019. године

математика- усмени део у 8.00 часова

КОМИСИЈА

  1. Разредни старешина – председник
  2. Предметни наставник – испитивач
  3. Паралелни наставник - члан

            Седница разредних већа V – VII одржаће се 27.08.2019. године у 10.00 сати.

            Седница Наставничког већа поводом завршетка школске године одржаће се 30.08.2019. године у 8.00 сати.

          Свечани пријем првака обавиће се 30.08.2019. у 09.30 сати.

            Почетак нове школске године је 02.09.2019. године по следећем распореду смена:

            Радинац

            7.30 - предметна настава

           13.45 - разредна настава и специјално одељење

            Раља

            8.00 -II и IV разред

           13.00 - I и III разред

Врбовац

7.30 - предметна настава

12.40 - разредна настава.

Ученицима и наставном особљу желимо успешан почетак нове школске године.