Минималан број бодова потребних на упису у средње школе 2018/19.

Може ти послужити као оријентација при рачунању бодова и планирању уписа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Заваривач                                                                                                       50,64

Бравар - заваривач                                                                                        50,66

Оператер машинске обраде                                                                        53,29

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје                                45,97

Електромонтер мрежа и постројења                                                           50,97


Аутомеханичар                                                                                             44,50

Аутоелектричар                                                                                            48,70

Возач моторних возила                                                                                55,13  


Руковалац средствима унутрашњег транспорта                                       42,82


Машински техничар за компјутерско конструисање                               64,25


Техничар за компјутерско управљање                                                       66,83


Електротехничар рачунара                                                                          76,81


Електротехничар процесног управљања                                                   69,05

Електротехничар информационих технологија                                        80,25


Техничар друмског саобраћаја                                                                    76,46

Техничар за рециклажу                                                                                60,46

 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

 

Конобар                                                                                                         43,45

Кувар                                                                                                              46,42


Посластичар                                                                                                  45,04


Трговински техничар                                                                                   53,01


Кулинарски техничар                                                                                  60,07

Угоститељски техничар                                                                               54,56

Туристичко-хотелијерски техничар                                                           66,12

Пословни администратор                                                                            70,86

Финансијски администратор                                                                      68,13

Комерцијалиста                                                                                            60,19

ДЕСПОТ ЂУРАЂ

Пекар                                                                                                              37,70

Месар                                                                                                             35,29

Оператер у прехрамбеној индустрији                                                        32,26


Модни кројач                                                                                                34,94

           

Пољопривредни техничар                                                                           50,02

Ветеринарски техничар                                                                               54,65

Прехрамбени техничар                                                                                51,25

Техничар за заштиту животне средине                                                      58,35

ГИМНАЗИЈА

Друштвено-језички смер                                                                                       59,34


Природно-математички смер                                                                                50,80

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику            211,81

Основна школа:

Иво Андрић

Општина:

Смедерево

Округ:

ПОДУНАВСКИ

Адреса:

Спасоја Пејановића бб

Телефон:

026/701-455

Статистички подаци о постигнућима ученика дате школе

Укупан број ученика осмог разреда у школи

84

Укупан број ученика који су завршили основну школу

83

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић"

5

Укупан број ученика који су освојили награде

0

Просечан број бодова на крају разреда

шести15.36

седми14.92

осми15.00

укупно45.28

Просечан број бодова на завршном испиту

Математика5.19

Матерњи језик6.39

Комбиновани6.22

укупно17.79

Просечан укупан број бодова

63.12