Предметна настава

Наставници српској језика:

            Драгана Миленковић

            Миљана Кравић

            Хелена Калинче

            Александра Јеленковић

Наставници енглеског језика:

            Катарина Новаковић

            Глорија Тодоровић

            Александра Чолић

            Јелена Стевановић

Наставник руског језика:

            Јелена Драгић

Наставник француског језика:

            Ружица Угљеваревић

Наставник ликовне културе:

            Борис Јекнић

            Немања Арсић

Наставници музичке културе:

            Данијела Пауновић

    Наставници историје:

            Вишња Васиљевић

            Јасмина Мишић

Наставници географије:

            Срећко Антуновић

            Зоран Шакић

Наставници физике:

            Радмила Радојковић

            Новица Миладиновић

Наставници математике:

Љиљана Ђурић

            Јелена Јаковљевић

            Тања Петровић Гавриловић

            Ана Томић

Наставници биологије:

            Гордана Реџић

            Драган Живанић

Наставник хемије:

           Гајана Прелевић

Наставници техничког и информатичког образовања:

            Зоран Кулагић

            Никола Максимов

Наставници физичког васпитања:

            Момир Гаговић

            Бранко Вукосављевић

            Горан Крчмаревић

Наставник информатике и рачунарства:

            Драгана Нисић Јаковљевић

Наставници верске наставе:

            Ивана Шијаковић Миленковић

            Саша Васић