III-5 Врбовац

1. Анђелковић Сара
2. Ђорђевић Урош
3. Марјановић Наталија
4. Мишић Дина
5. Невенкић Анастасија
6. Симић Драгана
7. Стевановић Тамара
8. Сојиљковић Милош

Одељењски старешина: Марија Милошевић