Активности током "Дечје недеље"

dn

Активности ученика нижих разреда и учитеља

ØЦРТАЊЕ ПО БЕТОНУ (ШТА МЕ ЧИНИ СРЕЋНИМ) – понедељак

ØСПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ – уторак

ØДАН ШКОЛЕ – среда

ØМАСКЕНБАЛ – четвртак

 

ØПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА – петак

Активности ученика виших разреда и наставника

ØЗАМЕНА УЛОГА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА током часова – целе недеље

ØСАЂЕЊЕ ЦВЕЋА (активност Ученичког парламента)

ØПРАВЉЕЊЕ ЕДУКАТИВНИХ ПАНОА О ПРАВИМА ДЕЦЕ И О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ (на часовима Грађанског васпитања, седми/осми разред)

 

Уз наведене активности наши ученици посетиће и неке од програма које је припремио Град Смедерево ради обележавања „Дечје недеље“.