Март 2015

04.03.2015.- Одржано је Наставничко веће.

                        Дневни ред:

    1. Доношење одлуке о избору уџбеника за школску 2015/16.год.
    2. Доношење одлуке о изборним предметима за школску 2015/16.год.
    3. Разматрање извештаја руководилацастручних већа из области предмета
    4. Припремна настава за полагање завршног испита
    5. Текућа питања

07.03.2015.- Одржани су родитељски састанци са темом „Пројекат бесплатни уџбеници“. Акцију је покренуло Министарство просвете како би се помогло ученицима из сиромашних породица.

11.03.2015.- Одржан јеСавет родитеља са следећим дневним редом:

    1. Усвајање записника са Друге седнице Савета родитеља
    2. Анализа успеха и дисциплине на крају другог полугодишта
    3. Мере за унапређење образовно-васпитног рада
    4. Изборни предмети за школску 2015/16.год.
    5. Информација о набавци уџбеника од првог до осмог разреда за 2015/16.год.
    6. Припремна настава за ученике осмог разреда за завршни испит
    7. Информација о терминима екскурзија
    8. Текућа питања

25.03.2015.- Одржана је седма седница Ученичког парламента.