IV-3 Раља

 

 1. Грујић Јована                         
 2. Живковић Лазар                    
 3. Живковић Лара                    
 4. Живковић Петар                    
 5. Недељковић Давид                 
 6. Пешић Софија                        
 7. Радовановић Срђан               
 8. Ранковић Елена                      
 9. Стојковић Петар                    
 10. Тодоровић Анастасија         
 11. Урошевић Анастасија          

 

 

Одељенски старешина: Снежана Ђиновић