Помоћно техничко особље

Домари у Радинцу:

            Јовица Синадиновић

Саша Јовановић

Домар у Раљи:

            Предраг Малетић

Домар у Врбовцу:

            Миланче Ђорђевић

Куварица:

            Драгана Нешић

Сервирка:

            Марина Караћ

Спрмачице у Радинцу:

            Снежана Ђорђевић

            Слађана Петровић

            Надежда Станковић

            Љиљана Јевтић

            Биљана Живић

            Маријана Коцић

Спремачица у Раљи:

            Радмила Пантић Марковић

Спремачица у Врбовцу:

            Ружица Јанковић