МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА ПОТРЕБНИХ НА УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2019/20.

Може ти послужити као оријентација при рачунању бодова и планирању уписа.

ТЕХНИЧКА  ШКОЛА

Заваривач 51,39

Оператер машинске обраде 46,12

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје 49,55

Електроинсталатер 44,69

Аутомеханичар 46,57

Аутоелектричар 48,32

Возач моторних возила 58,34


Руковалац средствима унутрашњег транспорта 47,35


Машински техничар за компјутерско конструисање 64,66


Техничар за компјутерско управљање машинама 69,07

Електротехничар енергетике 61,94


Електротехничар рачунара 76,37


Електротехничар информационих технологија 82,88


Техничар друмског саобраћаја 75,99

Техничар за рециклажу 50,14

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Конобар 44,19

Кувар 47,24


Посластичар 44,84


Трговински техничар 50,21


Кулинарски техничар 56,88

Угоститељски техничар 50,17

Туристичко-хотелијерски техничар 64,40

Пословни администратор 57,22

Финансијски администратор 57,82

Комерцијалиста 59,52

ДЕСПОТ ЂУРАЂ

Пекар 42,44

Месар 41,81

Оператер у прехрамбеној индустрији 37,25


Модни кројач 33,67

Пољопривредни техничар 55,59

Ветеринарски техничар 50,48

Прехрамбени техничар  52,60

Техничар за заштиту животне средине 50,56

ГИМНАЗИЈА

Друштвено-језички смер 57,21


Природно-математички смер 50,50

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику  218,62