Миленијум осигурање

Ове школске године ученици су осигурани од стране МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊА.

Сва документа везана за осигурање можете погледати у наставку:

  1. Општи услови за осигурање лица
  2. Предуговорна информација
  3. Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја 2022
  4. Табела инвалидитета