Фебруар 2015

 13.02.2015.-Одржан је састанак Школског одбора. Дневни рад је био:

   1. Усвајање записника са Прве седнице Школског одбора одржане 04.12.2014.
   2. Доношење финансијског плана ОШИво Андрић у Радинцу за 2015.
   3. Усвајање Плана јавних набавки за које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама
   4. Усвајање извештаја о раду директора школе и извештаја о раду школе у првом полугодишту школеске 2014/15.год.
   5. Усвајање извештаја пописне комисије и доношење одлуке о расходу
   6. Доношење одлуке о давању у закуп школског простора-фискултурне сале
   7. Текућа питања

23.02.2015.- Нашу школу је посетила и снимила екипа РТС-а у оквиру акције „Школамау походе“. Снимњен је и прилог о школи, наградама,такмичењима, резултатима, садашњим и будућим активностима и плановима. За ученике школе приказана је монодрама под називом „Био једном један Душко“.

25.02.2015.-Одржана је шеста седница Ученичког парламента са следећим дневним редом:

                                    1. Анализа безбедности ученика у школи

                                    2. Избор уџбеника за наредну школску годину

                                    3. програм професионалне оријентације